επαγγελματίας προμηθευτής του
εξοπλισμός μηχανημάτων κατασκευής

Super Rig

  • SD2200 Super Rig

    SD2200 Super Rig

    Το SD2200 είναι ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα πλήρους υδραυλικού σωρού με προηγμένη διεθνή τεχνολογία. Δεν μπορεί μόνο να τρυπήσει βαρετούς σωρούς, διάτρηση κρουστών, δυναμική συμπύκνωση σε μαλακό θεμέλιο, αλλά έχει επίσης όλες τις λειτουργίες περιστροφικής γεώτρησης γεώτρησης και γερανού ερπυστριών. Ξεπερνά επίσης την παραδοσιακή περιστροφική εξέδρα γεώτρησης, όπως η διάτρηση πολύ βαθιών οπών, τέλειος συνδυασμός με γεώτρηση γεώτρησης πλήρους περιβλήματος για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών.